Start
ZESPół SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W BRODNICY
StartGaleria zdjęćArtykułyPLIKIKontaktInformacje prawne
niedziela 30 kwietnia 2017 rok - godzina 22:26:33
Dodaj do ulubionych
 
 
Informacje
Informacje - BIP
Dziennik elektroniczny
Wykaz podręczników
Wyprawka do klasy pierwszej.
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Mega Misja
Logopeda szkolny
Filmy logopedyczne
e-book
„Jak nie czytam, jak czytam”
blog klasy II c
Ferie 2017
Dzień Bezpiecznego Internetu
Książka elektroniczna do języka angielskiego
Organizacje
Samorząd szkolny
Przedszkole
Artykuły - przedszkole
Galeria zdjęć - Przedszkole nr 8
Grupa 4 latki
Grupa 5 latki
Grupa 5a latki
Grupa 5b latki
Grupa 0a
Grupa 0b
Galeria zdjęć
Pasowanie na przedszkolaka 2013
Co słychać w przedszkolu na Zielonej?
Projekty UE
erasmus+
erasmus+ partnerzy
Job shadowing
LIVELY ENGLISH BOOK FOR CHILDREN
Numeracy@English
eTwinning
eduscience
comenius
Zespoły i koła
"SUFLEREK"
Zespół Wokalno-Taneczny "Niedżwiadki"
Z życia szkoły
"Kangur Matematyczny"
"Olimpijskie 5 Minut"
eTwinning
Etyka nie tylko dla smyka w klasie Id.
Etyka nie tylko dla smyka - kl. Ia
Etyka nie tylko dla smyka - doping.
Etyka nie tylko dla smyka - sprawozdanie.
Etyka nie tylko dla smyka - kl. 2a
O Puchar Premiera RP
Menu serwisu
Start
Galeria zdjęć
Artykuły
PLIKI
Kontakt
Informacje prawne
Szukaj
Linki
Biblioteka
OSIR
PTTK - Brodnica
MOPS
Muzeum

Program edukacyjny o grzeczności Drukuj E-mail
Nadesłał Marzanna Kłosowska   
poniedziałek, 19 03 2007

PROJEKT EDUKACYJNY„GRZECZNOŚĆ NIE JEST NAUKĄ ŁATWĄ

                                                                                                          Adam Mickiewicz

( hasło przewodnie umieszczone na  tablicy w holu głównym)                              

I Treści i cele projektu:

Cel główny: propagowanie zasad kulturalnego zachowania w sytuacjach dnia codziennego, podkreślenie szacunku dla języka polskiego, uświadomienie konieczności dbania o czystość i poprawność języka, rozwijanie sprawności komunikacyjnej uczniów.

Cele ogólne:

Realizacja projektu umożliwia uczniom nabycie następujących umiejętności:

●skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach,

●poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,

●efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, z zachowaniem obowiązujących norm,

●poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

Realizując projekt, uczniowie:

●doskonalą nawyki kulturalnych zachowań w różnych sytuacjach,

●rozumieją konieczność eliminowania z języka wulgaryzmów,

●uczą się szacunku dla dobra wspólnego,

●na co dzień używają zwrotów i form grzecznościowych,

●przygotowują się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i  hierarchizacji wartości,

●utrwalają nawyki kulturalnych zachowań w różnych sytuacjach,

●kształtują postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Cele szczegółowe:

W wyniku szeregu działań, uczeń potrafi:

●kulturalnie zachować w sytuacjach dnia codziennego w szkole i poza nią,

●stosować najprostsze wyrazy uprzejmości w kontaktach międzyludzkich,

●akceptuje i naśladuje pozytywne wzorce zachowania: umiejętność prowadzenia rozmowy, uprzejmość, umiejętność słuchania, punktualność, słowność,

●wyjaśnić, dlaczego nie należy używać wulgarnych słów,

●wyeliminować wulgaryzmy ze swojego języka,

●sprawnie posługiwać się słownikami,

●kulturalnie zachować się przy stole, przyjmować gości,

●dobrać stosowny ubiór w zależności od okoliczności,

●kulturalnie kibicować podczas zawodów sportowych, przestrzegać zasad fair play

●poszukiwać informacji na wybrany temat w różnych źródłach,

●współdziałać w zespole, wspólnie podejmować decyzje, planować i organizować swoją pracę.

II Przeznaczenie projektu: Projekt angażuje wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 2

Ma charakter interdyscyplinarny. Realizowany na lekcjach różnych przedmiotów, w trakcje różnych działań poza zajęciami i w czasie wolnym uczniów.

III Czas realizacji projektu: wrzesień 2006-czerwiec 2007

IV Sposób realizacji:

I etap: napisanie projektu

II etap: przydzielenie zadań( dla klas pod kierunkiem wychowawców)

III etap: realizacja zadań przez cały rok szkolny( zbieranie punktów za wykonane zadania i zachowanie, wykonanie gazetek, wywieszanie haseł w wyznaczonym miejscu, przeprowadzenie konkursów, przeprowadzenie apeli, zorganizowanie spotkań itp.)

IV etap: podsumowanie projektu: ( impreza szkolna, prezentacja prac uczniów , wręczenie nagród, dyplomów, wybór króla i królową dobrych manier itp.

WRZESIEŃ –„ Na grzeczność nigdy nie jest za późno”

1.      Zapoznanie nauczycieli, uczniów i  rodziców z projektem „ Grzeczność nie jest nauką łatwą”

 Nauczyciele- rada pedagogiczna

       Uczniowie- apel

        Rodzice- spotkania z rodzicami

2.      Przeprowadzenie „ Banku pomysłów”( zebranie propozycji od nauczycieli, uczniów, rodziców)

3.      Wprowadzenie poprawek do projektu

4.      Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów na temat kultury osobistej uczniów

w klasach IV B, V B, VI B-  odpowiedzialni za przeprowadzenie wychowawcy, analiza i wnioski  z ankiety – odpowiedzialna K. Zacharska

5.      Wykonanie przez uczniów( klasy I-VI) haseł klasowych na temat grzeczności ( sentencje, cytaty lub własne pomysły) i  gazetek na temat grzecznych zachowań (zadanie jest oceniane przez komisję w składzie:

                                        ● opiekun samorządu uczniowskiego- Z. Olszewska

                                        ● logopeda- M. Chapko,

                                        ● pedagog- A. Kaczerzewska,

                                        ●dwóch przedstawicieli samorządu uczniowskiego

  Termin wykonania :do końca pierwszego tygodnia października

PAŹDZIERNIK – Miesiącem magicznych słów

1.Przeprowadzenie lekcji na temat używania zwrotów grzecznościowych (lekcje do dyspozycji wychowawcy, język polski, język angielski).

2. Przygotowanie scenek propagujących używanie zwrotów grzecznościowych. Scenki

    przygotowują uczniowie klas V - apel  dla   klas IV- VI 

    Czas trwania scenek ok. 5 minut . Termin realizacji – ostatni tydzień  pąździernika

     Dla klas I-III apel przygotowuje  E. Kupczyk

LISTOPAD- Bądź kulturalny na co dzień i od święta

 1. „ Mądra głowa grzeczne słowa” czyli rymowanki o grzeczności – wykonanie albumów przez uczniów klas I-III ( może być to praca indywidualna lub grupowa)

Odpowiedzialni: E. Jasińska, M. Kaszyńska

 1. Co to jest kodeks rycerski?- spotkanie z przedstawicielem Bractwa Rycerskiego w Brodnicy-apel dla klas I -_III, IV -VI odpowiedzialny Cz. Ciechowski
 2. Opracowanie Kodeksu Kulturalnego Ucznia Szkoły Podstawowej nr 2- samorząd uczniowski

● ogłoszenie akcji na apelu

●rozmowa na lekcjach wychowawczych w klasach IV-VI – zapisanie propozycji uczniów i przekazanie ich Samorządowi Uczniowskiemu, który tworzy z nich Kodeks

●Umieszczenie Kodeksu na tablicy ogłoszeń i przedstawienie na apelu- samorząd uczniowski

4. Ogłoszenie konkursu na króla i królową dobrych manier( uczniowie klas I-III i IV-VI)

GRUDZIEŃ – Jak jeść zdrowo, smacznie i kulturalnie ?

 1. „ O nakrywaniu do stołu słów kilka”- spotkanie z kelnerem
 2. Konkurs na najładniej nakryty stół wigilijny ( klasy I-VI)

odpowiedzialni: M. Oziemska, J. Wąsiewska, D. Hoppe( klasyI-III)

                            Wajda, D. Zabłotna, E. M. Kowalska ( klasy IV-VI)

 1. Konkurs na najciekawszy i najzdrowszy jadłospis ( dla uczniów przebywających w świetlicy)- zadanie nie jest obowiązkowe
 2. Kultura spożywania posiłku- zajęcia świetlicowe(zadanie nie jest obowiązkowe)
 3. Choć na dworze zima, miłych słów nie zapominaj – konkurs na najsympatyczniejszą kartkę świąteczną- odpowiedzialna J. Gołba wraz z uczniami koła plastycznego

STYCZEŃ -„ Bądź kulturalny także i w tańcu”

 1. Co to znaczy być kulturalnym tancerzem?- spotkanie z instruktorem tańca

        odpowiedzialna J. Ziemlewska i klasa Va

 1. Ogłoszenie  i przeprowadzenie konkursu tańca ( grupowy lub w parach)podczas zabawy karnawałowej.

odpowiedzialny samorząd uczniowski

LUTY – „Wyczyść buty, załóż garniturek- czyli    

                kulturalny strój na co dzień i od święta”

1. Mój wygląd świadczy o mnie czyli a b c czyścioszka- spotkanie z pielęgniarką-apel

 ( 3 spotkania : dla klas IV, V, VI), nauczyciele nauczania zintegrowanego mogą zaprosić pielęgniarkę na lekcję lub apel według własnego uznania- odpowiedzialna A. Neumann

2.Stosowny strój na różne okazje, UMIEJĘTNOŚĆ DOBORU STOSOWNEGO UBIORU W ZALEŻNOŚCI DO OKOLICZNOŚCI- pokaz (np. strój galowy, strój sportowy, strój dyskotekowy) – apel dla klas IV-VI-odpowiedzialna L. Krajnik

                            apel dla klas I-III – odpowiedzialna M. Kaszyńska

3.Ład i porządek w szkole – godzina do dyspozycji wychowawcy

MARZEC-„ Trochę kultury czyli wyzwól w sobie

                   inwencję twórczą”

Propozycje konkursów:

„ Ada to nie wypada”- konkurs na piosenkę o grzeczności kl. IV-

odpowiedzialna E.  Niedźwiecka

 „ Szkolna księga savoir- vivre” -konkurs na krótką gazetkę na długie przerwy dla klas VI  

  forma-prezentacja multimedialna -odpowiedzialna E. Kupczyk 

  

Konkurs plastyczny  dla klas I- odpowiedzialna W. Łukaszewska

Konkurs na plakat o grzeczności ( klasy II)- odpowiedzialna J. Lewandowska

Konkurs na komiks „ Grzeczność na co dzień”- odpowiedzialna E. Jasińska

Konkurs na baśń o grzeczności -  klasy V odpowiedzialna A. Czupryńska

Konkurs poetycki- wydanie tomiku poezji (chętni uczniowie klas IV-VI)-

odpowiedzialne: E. Dudzińska i M. Kłosowska

KWIECIEŃ – „ Z kulturą za pan brat w miejscach publicznych”

 1. ABC kulturalnego widza – apel dla klas IV-VI- odpowiedzialna M. Kowalska

                                                    apel dla   klas I-III -  odpowiedzialna D.Hoppe 

 1. Co to znaczy być kulturalnym kibicem i zawodnikiem sportowym ( fair play w sporcie)

( lekcje wychowania fizycznego)

 1. Zorganizowanie wyjść np.do kina, muzeum ,BDK na przedstawienie teatralne( ocena zachowań  uczniów po obejrzanym spektaklu teatralnym, filmie)
 2. Zorganizowanie rozgrywek sportowych(np. w dwa ognie)- wyłonienie zwycięzców, przyznanie punktów za zachowanie na boisku i kibicowanie- odpowiedzialny A. Szymański

 

      MAJ -„ Mój język świadczy o mnie”

 1. Konkurs pięknego czytania klas IV-VI odpowiedzialna M. Kłosowska

        i klas I-III- odpowiedzialna K. Kaźmierczak

 1. Konkurs recytatorski klas I-III- odpowiedzialna G. Rajnik

       i klas IV-VI A.- odpowiedzialna Czupryńska

 1. Test językowy dla klas VI „ Z językiem polskim na ty” lub dyktando o grzeczności dla

        klas IV- VI- odpowiedzialna A. Wajda

 1. Spotkanie z logopedą - lekcje do dyspozycji wychowawcy lub apel

klasy I-III „ Dzień wesołej głoski”

klasy IV-VI „ Piękno mowy polskiej”- odpowiedzialna M. Chapko

 1. Zorganizowanie wystawy książek poświęconych poprawności języka lub lekcja biblioteczna

         odpowiedzialna J. Wąsiewska

CZERWIEC – „ Z grzecznością na mecie”

 

 1. Powtórzenie ankiety na temat kultury osobistej uczniów( analiza i wnioski)- odpowiedzialna K. Zacharska
 2. Podsumowanie konkursów, wystawa prac, prezentacja scenek, przedstawień, piosenek, albumów, tomików poezji, prezentacji multimedialnych
 3. Wręczenie nagród, dyplomów
 4. „ Ortograficzne trudności o grzeczności”- dyktando rodzinne lub Kalambury rodzinne- odpowiedzialna A. Wajda
 5. Kulturalni rodzice kontra uprzejmi uczniowie – zawody sportowe na wesoło

odpowiedzialny- A. Szymański

 1. Savoir vivre- konkurs właściwego zachowania się w różnych sytuacjach-

       odpowiedzialna D. Hoppe

       7. Przedstawienie o grzeczności- odpowiedzialna J. Lewandowska, M. Kłosowska

       Wykonanie gazetki informacyjnej na temat projektu edukacyjnego-

         odpowiedzialna A.Kaczerzewska ,A. Neumann, M. Lewandowska

         Termin realizacji- październik

                                                                                              

W dziale pliki dostępna jest prezentacja multimedialna - zapraszamy do oglądania.
Ostatnia aktualizacja ( piątek, 23 03 2007 )
< Poprzedni
Absolwenci
Wywiad z absolwentem

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
w Brodnicy
ul. Kolejowa 62 87-300 Brodnica Polska
© Wszelkie prawa zastrzeżone